Wi-Fi/Internet

Vi har gratis Wi-Fi tillgång och 5 betalterminaler för internet.

Sedan förra sommaren har vi haft lite problem med WiFi-anslutningen – så ibland fungerar det inte som det ska. Detta är för att våra normala access points bara har begränsat kapacitet gällande antal anslutningar… Ibland är det helt enkelt för många.

Då erbjuder vi gratis tillgång till våra internet-terminaler.

Men det är fortfarande inte helt tillräckligt och vi hoppas att vi, med hjälp av en ny leverantör, har löst det här problemet senast i slutet av 2016.

Tills dess ber vi om ursäkt för eventuella omständligheter – vi är medvetna om problemet och försöker att lösa det så snabbt som möjligt.